امروز

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

سال تحصیلی جدید در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر با نام و یاد خدا آغاز گردید. امیداست که به لطف و عنایت خدا و تلاش و همت اساتید و دانشجویان و کارمندان دانشکده سالی پر از موفقیت و پیشرفت را پیش رو داشته باشیم.

متن پیام رئیس دانشگاه به مناسبت آغاز سال تحصیلی