امروز

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

قابل توجه عزیزانی که به مصاحبه دکترای الکترونیک دعوت شده اند می رساند که زمان و مکان مصاحبه طبق برنامه زیر خواهد بود.

زمان مصاحبه : 5 تیر (1397/4/5)

مکان مصاحبه : خیابان دانشکده پردیس دانشگاه ارومیه پژوهشکده میکروالکترونیک

 

شماره تماس مسئول دفتر پژوهشکده (خانم عرب زاده) : 33452807