امروز

سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان کلیه مقاطع گروه مهندسی برق 

آخرین فرصت بازنگری در برنامه هفتگی  و امتحانی تا 97/04/19 می باشد. لذا دانشجویان تا این تاریخ فرصت دارند تا پیشنهادات خود را جهت رفع ایرادات احتمالی و بهینه کردن برنامه هفتگی و امتحانی به مهندس نیک زاد از طریق ایمیل زیر ارائه نمایند. دانشجویان عزیز می توانند با مراجعه به یکی از گروه های مهندسی برق در سایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر بخش پانل آموزشی به این برنامه ها دسترسی پیدا کنند.

Email: m.nikzad@urmia.ac.ir