امروز

سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹

دانشگاه صنعتی ارومیه با همکاری مرکز آپای ارومیه برگزار می کند.

اولین دوره از سلسله نشست های علمی با عنوان امنیت تدافعی و علملیاتی با رویکرد:

آشنایی با آخرین فناوری های نفوذ،

تحلیل رفتاری تهدیدات نوین،

آشنایی با ابزارهای متمایز تشخیص و پیشگیری نفوذ،

معرفی مکانیزم های جدید امنیت ارتباطات و اطلاعات.

 

تاریخ برگزاری: 20 مردادماه 1397

هزینه ثبت نام: تا 10 مردادماه 150 هزار تومان و پس از آن 200 هزار تومان.

وبسایت نشست: http://poscon.ir/index-fa.html

لینک ثبت نام: http://poscon.ir/ticket

به شرکت کنندگان گواهی معتبر شرکت در نشست و کارگاه های آن ارائه خواهد شد.