امروز

سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

به نام خدا

 برای مشاهده نتایج تعیین گرایش دانشجویان رشته مهندسی برق ورودی 94 می توانید فایل زیر را دانلود کنید.

(دانلود)