امروز

سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹

 

 

در مسابقات غرب آسیا در تهران که در تاریخ 97/09/30 برگزار شده، تیم های برنامه نویسی دانشگاه ارومیه رتبه های خوبی بدست آورده اند. 

 

یکی از تیم های اعزامی گروه مهندسی کامپیوتر در رده بندی کلی 22 ام و در بین دانشگاه های کشور دهم و در بین شهرستانها (غیر از تهران) پس از شهید باهنر کرمان، فردوسی مشهد، و شهید چمران اهواز در مقام چهارم قرار گرفته اند. دو تیم دیگر دانشگاه نیز رتبه های خوبی را به دست آورده اند.