امروز

سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹

به نام خدا

 برای مشاهده نتایج تعیین گرایش دانشجویان رشته مهندسی برق ورودی 95 می توانید فایل زیر را دانلود کنید.

(دانلود)

 لازم به ذکر است که فرصت رسیدگی به اعتراضات دانشجویان محترم تا 97/11/19 و از طریق معاونین گروه های آموزشی می باشد.