امروز

سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹

در ششمین مسابقه ملی فتح پرچم که توسط مرکز آپای دانشگاه صنعتی اصفهان روز 19 بهمن ماه 1397 برگزار شد و 8 ساعت و 30 دقیقه به طول انجامید، تیم مرکز آپای دانشگاه ارومیه موفق شد در میان 114 تیم مقام پنجم و در میان مراکز آپا مقام اول را بدست آورد.

در مسابقات فتح پرچم، متخصصین امنیت فناوری اطلاعات و امنیت سایبری در کنار علاقمندان و دانشجویان سراسر کشور در محورهای وب، شبکه، رمزنگاری، مهندسی معکوس، کشف آسیب پذیری و جرم شناسی رایانه ای به رقابت پرداختند.  ضمن تبریک به اعضای این تیم و مرکز آپای دانشگاه ارومیه، برای ایشان آرزوی موفقیت روزافزون داریم. یم 

اعضای تیم مرکز آپای ذانشگاه ارومیه

ریبوار کریمی - دانشجوی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه ارومیه

عبدالله جباری - دانشجوی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه ارومیه

زینب ساسان - دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نیما افضل آهنگران - دانشجوی کارشاسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

حیتا بارسم ممقانی - داشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت

محمد فرهودی کیا - دانشجوی کارشناسی  دانشگاه صنعتی ارومیه

ایوب ایرازه - دانشجوی کارشناسی  دانشگاه صنعتی ارومیه

میرسامان تاجبخش - دکتری فناوری اطلاعات