امروز

سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

به دلیل آماده ­سازی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر به عنوان حوزه آزمون برای برگزاری کنکور سراسری ۱۳ و ۱۴ تیرماه، مصاحبه دکتری ورودی ۹۹-۱۳۹۸ گروه مهندسی کامپیوتر روز ۱۲ تیرماه ۱۳۹۸ در پردیس شهر دانشگاه ارومیه (ارومیه، خیابان شهید بهشتی، مقابل خیابان استادان) برگزار خواهد شد.