امروز

چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

عنوان رساله: ارائه پروتکلهای احراز هویت فوق سبک وزن برای ارتقا امنیت اینترنت اشیا
استاد راهنما: جناب آقای دکتر جمشید باقرزاده


داوران محترم داخلی: جناب آقای دکتر صالح یوسفی- جناب آقای دکتر اصغر اصغریان
داوران محترم خارجی: جناب آقای دکتر رضا ابراهیمی آتانی
نگارش: کاظم میرزادی
تاريخ دفاع: چهارشنبه 6 اسفند ماه سال 1399 -ساعت 9


لینک جلسه دفاع در اسکايپ:
https://join.skype.com/AbhBN5bLoki9
چکیده: انقلاب اینترنت، با سرعت بینظیر خود باعث ایجاد ارتباط غیرقابل تصوری بین افراد مختلف گردید. انقلاب بعدی، ایجاد
ارتباط بین اشیا و ایجاد یک محیط هوشمند خواهد بود. به فراخور توسعه اینترنت اشیا و فراگیری دستگاههای با توان محاسباتی
پایین و ارزان قیمت، جعل و تقلب ممکن است تبدیل به یک تهدید امنیتی جدی تر گردد. محدودیت منابع محاسباتی باعث عدم
به کارگیری و اجرای پروتکلهای احرازهویت سنگین خواهد بود....

نام دانشجو: 
کاظم میرزادی
عنوان پایان نامه : 
ارائه پروتکل های احراز هویت فوق سبک وزن برای ارتقاء امنیت اینترنت اشیاء
مقطع تحصیلی: 
دکتری
مکان: 
اسکایپ
تاریخ دفاع: 
1399/12/06
ساعت: 
09:00