امروز

چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲

 امروزه با استقبال کاربران از سرویس های ابری، استفاده بهینه و بالا بردن کیفیت خدمات  
منابع ابری یکی از چالشهای مهم برای ارائه دهندگان این خدمات است. همچنین یکی از موانع پیش رو برای  
رسیدن به این هدف، تأمین کمتر از حد نیاز و تأمین بیشتر از حد نیاز است.  در  تأمین کمتر از حد نیاز برای  
هر کاربر منبع کمتر از حد نیاز تخصیص داده می شود و تأمین بیشتر از حد نیاز منابع بیشتری را تخصیص  
می دهد تا کاربر کمبود منابع نداشته باش ند .  با استفاده از کانتینرها که تکنولوژی جدیدی در حوزه ی  
مجازی سازی است، میتوانیم در مدیریت منابع بهتر عمل کنیم. کانتینرها بسیار سبک وزن  هستند و  سربار کم  
و سرعت بالایی دارند. امروزه در سرویس های ابری استفاده از  کانتینرها  رو به افزایش است. در این مطالعه به  
بررسی راهکارهای احتمالی برای بهبود تخصیص منابع به صورت خودکار می پردازیم

نام دانشجو: 
دارا اشعریان
عنوان پایان نامه : 
ارائه یک روش کشسانی مقیاس پذیر در سرویس های ابری مبتنی بر کانتینر
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
مکان: 
لینک جلسه دفاع اسکایپ: https://join.skype.com/D98RlHM9yNQP
تاریخ دفاع: 
1400/5/20
ساعت: 
12