امروز

چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲

جلسه دفاعيه پايان نامه آقای امیرحسین اکبرزاده دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه به شماره دانشجويي  985211016   تحت عنوان:  ارائه یک پروتکل احراز هویت متقابل سبک وزن برای برچسب‌‌های RFID    در ساعت 12  روز چهارشنبه  مورخ  27/11/1400   در لینک اسکایپ https://join.skype.com/DvL4r56PmiwR برگزار مي شود  .

نام دانشجو: 
امیرحسین اکبرزاده
عنوان پایان نامه : 
ارائه یک پروتکل احراز هویت متقابل سبک وزن برای برچسب‌‌های RFID
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
مکان: 
https://join.skype.com/DvL4r56PmiwR
تاریخ دفاع: 
1400/11/27
ساعت: 
12:00