امروز

پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

يکی از دغدغه هايی که همواره برای کسانی که با بارکشی و باسکول خودرو های باری، سروکار دارند ، اندازه گیری وزن بار خودرو به صورت دقیق و بدون نیاز به خالی کردن بار و همچنین صرفه جويی در وقت و هزينه می باشد.در اينجا طرحی ارائه شده است که استفاده کنندگان خودروهای  باری برای پی بردن به مقدار وزن بار خودرو ديگر نیازی به ترازو يا باسکول ندارند و به راحتی در داشبورد خودرو اين مقدار را مشاهده خواهند کرد . جنبه ديگر اين طرح ، ايجاد امنیت اين مجموعه از خودرو ها میباشد و میتوان آن را به چند بخش از جمله: توزيع بار مجاز بر روی  اکسل خودرو ها، حداکثر بار مجاز تعیین شده توسط شرکت سازنده خودرو ها و همچنین بار مجاز تعیین شده توسط پلیس در جاده ها تقسیم نمود . درنتیجه از عواقب ناشی از بارگیری های نامناسب مانند آسیب به خودرو ، واژگونی و... جلوگیری به عمل خواهد آمد. در اين طرح از سنسور های  کرنش سنج استفاده شده است. با استفاده از تغییرات کرنش سنج ها مقدار وزن بار و همچنین مکان دقیق قرار گیری بار بر روی خودرو مشخص میشوداستاد راهنما : دکتر قادر رضازادهاساتید داور : دکتر سعید افرنگ ، دکتر بهبود مشعوفی

نام دانشجو: 
کیوان مهدی زاده سالطه
عنوان پایان نامه : 
طراحی میکرو سنسور اندازه گیری وزن،جهت مانیتورينگ وضعیت توزيع بار بر روی چرخ های خودرو های باری
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
مکان: 
پژوهشکده میکروالکترونیک
تاریخ دفاع: 
1400/12/11