امروز

چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲

بهینه انرژی خانه هوشمند مبتنی بر سیستم‌های چند حاملی انرژی با استفاده از الگوریتم ‏ژنتیک می‌باشد. هاب انرژی روشی برای بهره‌ برداری هم زمان از چند حامل مختلف انرژی برای ‏تأمین بارهای موردنیاز الکتریکی، حرارتی و غیره است. در این روش، تمامی قابلیت‌های تجهیزات مختلف ‏تأمین انرژی به طور بهینه برای کاهش هزینه‌های بهره برداری مورد استفاده قرار می‌گیرد.‌‏ در این پایان نامه طرح ‏جامع مدیریتی خانه هوشمند با رویکرد اقتصادی و زیست محیطی ارائه می‌گردد. با توجه به این که تعرفه الکتریکی همیشه رابطه مستقیمی با شدت ‏انتشار گازهای آلوده کننده هوا ندارد، بهره برداری هاب انرژی بر اساس حداقل کردن اهداف اقتصادی و ‏محیطی در یک بهینه سازی چند هدفه با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک تعیین می‌شود. با توجه به ‏نتایج حاصل از شبیه سازی، الگوریتم ژنتیک مي‌تواند به‌عنوان ابزار مناسبي در روش‌هاي مدیریت و ‏برنامه ریزی بهینه خانه هوشمند به‌كار گرفته شوند.‏

 

اساتید راهنما: دکتر داریوش نظرپور ، دکتر سجاد گلشن‌نواز
اساتید داور: دکتر بهروز طوسی ، دکتر وحید تلاوت
زمان دفاع: چهارشنبه 31 فروردین ساعت 10:30
مکان دفاع: میکروماشین
نام دانشجو: 
علی ابتهاج
عنوان پایان نامه : 
استراتژی بهینه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک به منظور مدیریت انرژی خانه هوشمند
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
مکان: 
میکروماشین
تاریخ دفاع: 
1401/01/31