امروز

چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲

تجزیه و تحلیل احساسات در متن با یادگیری عمیق

نام دانشجو: 
آقای روح الله آذری
عنوان پایان نامه : 
تجزیه و تحلیل احساسات در متن با یادگیری عمیق
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
مکان: 
دانشکده برق و کامپیوتر
تاریخ دفاع: 
1401/06/19
ساعت: 
09:00