امروز

چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲

رشته:برق الکترونیک
گرایش:مدارهای مجتمع الکترونیک

مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد

عنوان:
طراحی و پیاده سازی ساختار فرستنده5Gبرای افزایش راندمان وکاهش مساحت
استاد راهنما: دکتر موسی زاده

اساتید داور: دکتر مشعوفی ،دکترفتحی

نام دانشجو: 
علیرضا نقی لو
عنوان پایان نامه : 
طراحی و پیاده سازی ساختار فرستنده 5G برای افزایش راندمان و کاهش مساحت
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
مکان: 
مرکز میکروالکترونیک
تاریخ دفاع: 
1401/06/29
ساعت: 
17:00