امروز

چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲

استاد راهنما: دکتر بهروز طوسیاساتید داور: دکتر سجاد گلوانی و دکتر یوسف نیشابوری 

نام دانشجو: 
فرزاد ابراهیمی
عنوان پایان نامه : 
طراحی یک اینورتر چند سطحی بهبود یافته مبتنی بر خازن های کلیدزنی شونده با کاهش تعداد عناصر مداری
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
مکان: 
دانشکده برق و کامپیوتر، بلوک3، طبقه 3
تاریخ دفاع: 
1401/06/30
ساعت: 
12:30