امروز

چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲

امروزه تولیدات پراکنده و ریزشبکه‌ها یک جزء بسیار مهم از شبکه های توزیع فعال می‌باشند. ریزشبکه‌ها مجموعه‌ای از تولیدات پراکنده و بارها هستند که می­توانند مزایایی همچون افزایش قابلیت اطمینان و بهبود تاب‌آوری را در شبکه توزیع ایجاد کنند. با این‌حال ارائه یک طرح حفاظتی مطمئن برای ریزشبکه جریان متناوب به دلیل تغییر حالت کاری آن و بهره‌گیری از انواع منابع تولید پراکنده همواره با چالش روبرو است. یک طرح حفاظتی مطمئن و تاب آور برای ریزشبکه باید مسائلی از جمله جریان انرژی دو‌جهته، جزیره‌ای شدن ریزشبکه، افزایش ناگهانی بار، افزایش مقدار مقاومت خطا و تغییر سطح نفوذ منابع تولید پراکنده را مدنظر داشته باشد. در این پایان‌نامه یک طرح حفاظتی جدید و تطبیقی با استفاده از اندازه­گیری­ های فازور سنکرون جریان و ولتاژ به‌دست‌آمده از باس­های ریزشبکه برای تشخیص انواع خطاهای اتصال کوتاه داخلی از خارجی در مکان­های مختلف ارائه می‌شود. عملکرد طرح حفاظتی پیشنهادی در شرایط بهره­برداری مختلف ریزشبکه (در حالت اتصال  به شبکه و جدا از شبکه) و با ورود و خروج منابع تولید پراکنده و تغییر سطح نفوذ آن‌ها و افزایش بار مورد ارزیابی قرار می­گیرد. در این راستا شاخص جدیدی مبتنی بر دیفرانسیل زاویه فاز مؤلفه تحمیلی خطای توان مختلط به‌دست‌آمده از دو باس ابتدا و انتهای خط ریزشبکه برای تشخیص خطاهای اتصال کوتاه از شرایط غیر خطا ارائه می­گردد. میزان آستانه عملکرد پیشنهادی برای طرح حفاظتی به‌صورت تطبیقی و متناسب با شرایط ریزشبکه به­روز می‌شود. عملکرد شاخص پیشنهادی روی سیستم 33 باسه استاندارد و 15 باسه به ‌ازای شرایط مختلفی نظیر جزیره ­ای شدن ریزشبکه، تغییر سطح نفوذ منابع تولید پراکنده در حالت اتصال و انفصال ریزشبکه، تشخیص نوع خطا و فاز معیوب در دو حالت متصل به شبکه و جزیره‌ای، برقراری امکان تریپ تک‌فاز و شرایط اضافه‌بار ارزیابی می‌شود. نتایج به‌دست‌آمده نشانگر توانمندی و برتری طرح پیشنهادی در حفاظت مطمئن ریزشبکه مي‌باشد

نام دانشجو: 
محمدرضا حسین‌خانی رضائیه
عنوان پایان نامه : 
طرح جدیدی برای حفاظت ریزشبکه AC مبتنی بر مؤلفه‌های تحمیلی خطای تجمیع شده
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
مکان: 
دانشکده برق-اتاق سمینار-بلوک 3
تاریخ دفاع: 
1401/11/19
ساعت: 
10:00