امروز

چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲

 امروزه با توجه به این­که تعداد بارهای حساس در شبکه برق رسانی افزایش پیدا کرده است، لذا به دنبال آن تقاضا برای کیفیت توان بالا و ولتاژ با پایداری بالا به طور قابل ملاحظه­ای افزایش پیدا کرده است.  DVR که به عنوان یکی از ادوات قدرت برای حفاظت از بارهای حساس در مقابل نوسانات ولتاژ مانند فرورفتگی در ولتاژ می­تواند به شبکه قدرت اضافه شود به نوبه خود کیفیت جریان ورودی از شبکه را تحت تاثیر قرار می­دهد. در نتیجه در موارد استفاده از DVR به عنوان جبران سازی لازم است که در ورودی اصلاحیاتی انجام بشود تا هارمونیک­هایی که در جریان ورودی توسط جبران ساز ایجاده شده است، محدود بشود.

در این تحقیق به منظور محدود کردن هارمونیک­های جریان ورودی جبران ساز، مبدل تصحیح کننده ضریب قدرت از نوع مبدل تصحیح ضریب قدرت Boost، مبدل تصحیح ضریب قدرت Sepic متداول و مبدل تصحیح ضریب قدرت Sepic با پل دیود ورودی حذف شده به ورودی جبران ساز اضافه شده است و در محیط شبیه سازی متلب پیاده سازی و شبیه سازی شده است و جریان ورودی تحت آنالیز FFT قرار گرفته است و کیفیت جریان ورودی بعد از اضافه شدن مبدل­های تصحیح کننده ضریب قدرت ذکر شده با یکدیگر و هچنین با حالت عدم وجود تصحیح کننده مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است.

 

اساتید راهنما: دکتر طوسی و دکتر فرهادی

اساتید داور: دکتر نظرپور و دکتر تلاوت

نام دانشجو: 
کامیار ارشد
عنوان پایان نامه : 
کاربرد مبدل تصحیح ضریب قدرت در جبران کننده ولتاژ سری تغذیه شده از شبکه
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
مکان: 
دانشکده برق
تاریخ دفاع: 
1400/10/22
ساعت: 
11:00