امروز

یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱

دانلود فــرمـهـا و آئین نامه ها

 1. فرم درخواست دانشجو
 2. فرم حق التحقیق پایان نامه
 3. روال ارسال مدارک حق‌التحقیق پایان‌نامه
 4. فرم تمدید سنوات تحصیلی
 5. روال تمدید سنوات تحصیلی
 6. فرم اعلام مشخصات پایان‌نامه کارشناسی ارشد
 7. روال تصویب پروپوزال کارشناسی‌ارشد
 8. فرم درخواست آزمون جامع
 9. فرم گزارش نمره آزمون جامع
 10. روال برگزاری آزمون جامع
 11. روال ارسال مدارک حق‌الزحمه ممتحن آزمون جامع خارج از دانشگاه
 12. فرم اعلام مشخصات پایان‌نامه دکتری
 13. فرم درخواست دفاع از پروپوزال دکتری
 14. فرم صورتجلسه دفاع از پروپوزال دکتری
 15. روال تصویب پروپوزال دکتری
 16. روال ارسال مدارک حق‌الزحمه استاد داور پروپوزال دکتری خارج از دانشگاه
 17. فرم ارزیابی دفاع از پايان‌نامه
 18. روال دفاع از پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 19. روال فارغ‌التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 20. روال فارغ‌التحصیلی دانشجویان کارشناسی
 21. چک ‌لیست اطلاعات مربوط به تشویق مالی مقالات
 22. شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه و مقررات آموزشی کارشناسی
 23. شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه و مقررات آموزشی کارشناسی‌ارشد
 24. شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه و مقررات آموزشی دکتری
 25. قالب گزارش پروژه کارشناسی (pdf)
 26. قالب گزارش پروژه کارشناسی (word)
 27. دستورالعمل نگارش پایان نامه دانشگاه ارومیه