امروز

پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

چکیده پایان نامه : در دهه‌های اخیر، با افزایش روزافزون مصرف انرژی الکتریکی مولفه‌‌ هزینه تولید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. ساختار ریزشبکه‌‌ها بدلیل بهره‌گیری از تولیدات پراکنده، ذخیره‌سازها و نزدیک‌کردن نقاط تولید و مصرف به یکدیگر می‌توانند باعث کاهش هزینه تولید شوند. در این پایان نامه برنامه‌ریزی بهره‌برداری کوتاه مدت یک ریزشبکه‌ یکپارچه برق و حرارت ارائه شده است. این ریزشبکه دارای واحدهای مختلف (CHP) با در نظر گرفتن وابستگی متقابل الکتریکی و حرارتی، یک نیروگاه حرارتی کوچک، یک دیگ بخار کوچک، سیستم ذخیره‌ساز انرژی الکتریکی و مخزن ذخیره‌ساز حرارتی است. علاوه بر این ریزشبکه توانایی مبادله انرژی الکتریکی با شبکه بالا دست به عنوان بازار روز بعد را دارد. در برنامه‌ریزی پیشنهادی، پارامترهای تقاضای بار الکتریکی و حرارتی دارای عدم قطعیت هستند که با استفاده از روش بهینه‌سازی مقاوم مبتنی بر سناریو که یک روش بسیار جدید است مدل‌سازی شده‌اند. بنابراین در این پایان‌نامه با یک برنامه‌ریزی مقاوم مبتنی بر سناریو به دنبال بهره‌برداری بهینه از ریزشبکه با انواع بار الکتریکی و حرارتی هستیم. مطالعات عددی روی یک ریزشبکه نمونه،انجام و نتایج عددی در سه مورد مطالعاتی برنامه‌ریزی قطعی، برنامه‌ریزی تصادفی و برنامه‌ریزی مقاوم مبتنی بر سناریو با یکدیگر مقایسه شده است که نشان می‌دهد روش پیشنهادی برای برخورد با عدم‌قطعیت بار ریز‌شبکه با بار حرارتی و الکتریکی کارآمد است و نتایج واقعی‌تری را به بهره‌بردار ریزشبکه برای مواجه با عدم‌قطعیت بار مصرفی ارائه می‌کند.

اساتید راهنما : دکتر وحید تلاوت - دکتر سجاد گلوانی

اساتید داور :دکتر نازیلا نیکدل امند - دکتر داریوش نظرپور

نام دانشجو: 
بهنام نقی زاده
عنوان پایان نامه : 
برنامه‌‌ریزی کوتاه مدت یکپارچه برق و حرارت در ریز شبکه با استفاده از روش بهینه‌سازی مقاوم مبتنی بر سناریو
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
مکان: 
دانشکده برق
تاریخ دفاع: 
1400/11/23
ساعت: 
12:00