امروز

چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳

ریزشبکه ها برای مدیریت فنی و اقتصادی نفوذ منابع انرژی پراکنده در سیستم قدرت طی چندین دهه اخیر مورد توجه فراگیر محققان و پژوهشگران این حوزه قرار گرفته است. ارائه یک طرح حفاظتی با امنیت و قابلیت اعتماد مناسب برای ریزشبکه ­های جریان متناوب به دلیل استفاده از انواع تکنولوژی­های تولید پراکنده یک مساله چالش برانگیز است. یکی از اصلی­ترین موارد فنی در اجرای عملی ریزشبکه، طراحی یک طرح حفاظتی مناسب است. این طرح نه تنها در حالت متصل به شبکه بلکه در حالت عملکرد جزیره ­ای نیز باید بتواند الزامات اساسی حفاظت نظیر حساسیت و قابلیت اطمینان را برآورده کند. اکثر محققان بر این باورند که طرح­های حفاظتی مرسوم بر اساس اصل جریان بیش از حد برای تأمین حفاظت کامل از ریز شبکه ها کافی نیستند و باید تکنیک­های جدید ارائه گردد. طرح­های حفاظتی جدید باید با حالت­های عملیاتی ریزشبکه قابل انطباق باشند و به اندازه کافی حساس باشند تا کمترین جریان خطای ممکن را در ریزشبکه شناسایی و قطع کنند تا به سرعت،حداقل اختلال در تأمین توان مصرف کنندگان را تضمین کند. این پایان نامه به طور خلاصه طرح­های حفاظت در ریزشبکه  AC را مرور و مورد نقد قرار می دهد و طرح های حفاظتی را بر اساس حالت­های عملیاتی ریزشبکه AC دسته ­بندی و مورد تجزیه و تحلیل انتقادی قرار می­دهد. در این پایان­ نامه یک طرح حفاظتی جدید و مستقل با استفاده از اندازه گ­یری­های فازور سنکرون جریان به دست آمده از باس­های ریزشبکه برای تشخیص انواع خطاهای اتصال کوتاه داخلی از خارجی در مکان­های مختلف ارائه می­شود. عملکرد طرح حفاظتی پیشنهادی در شرایط بهره ­برداری مختلف ریزشبکه (در حالت اتصال و انفصال از شبکه) و با ورود و خروج DGها و تغییر سطح نفوذ آن­ها مورد ارزیابی قرار می­گیرد. در این راستا شاخص جدیدی مبتنی بر زاویه فاز تفاضلی مولفه های تحمیلی خطای جریان اندازه ­گیری شده از دو باس ریزشبکه برای تشخیص خطاهای اتصال کوتاه از شرایط غیرخطا ارائه می­گردد. عمکرد شاخص پیشنهادی روی سیستم 15 باسه استاندارد به ازای شرایط مختلفی نظیر خطاهای با مقاومت بالا و تغییر سطح نفوذ منابع تولید پراکنده درحالت اتصال و انفصال ریزشبکه ارزیابی می­شود. نتایج به دست آمده نشانگر توانمندی و برتری طرح پیشنهادی در حفاظت مطمئن ریزشبکه می باشد. اساتید راهنما:دکتر داریوش نظرپور،دکتر توحید غنی زادهاساتید مشاور:دکتر وحید تلاوت،دکتر محد فرهادی

نام دانشجو: 
ساسان علیلو
عنوان پایان نامه : 
حفاظت ریزشبکه AC مبتنی بر اندازه گیری های فازور سنکرون
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
مکان: 
دانشکده برق،بلوک سوم،طبقه سوم،اتاق سمینار
تاریخ دفاع: 
1400/12/10
ساعت: 
10:00