امروز

یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳

پیش بینی بار مصرفی در شبکه هوشمند توسط شبکه های عصبی

نام دانشجو: 
محمدهادی قراتپه لو
عنوان پایان نامه : 
پیش بینی بار مصرفی در شبکه هوشمند توسط شبکه های عصبی
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
مکان: 
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، بلوک1طبقه1اتاق سمینار گروه کامپیوتر
تاریخ دفاع: 
1401/04/01
ساعت: 
11:30