امروز

پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

رشته: مهندسی برق قدرت- گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیمقطع تحصیلی: کارشناسی ارشدعنوان پایان نامه: پایدارساز مرتبه کسری PSS3B به منظور بهبود پایداری سیگنال کوچک سیستم قدرتاساتید راهنما: دکتر داریوش نظرپور، دکتر جواد مرسلیاساتید داور: دکتر بهروز طوسی، دکتر فرناز صباحی 

نام دانشجو: 
مرضیه حسینعلی پور
عنوان پایان نامه : 
پایدارساز مرتبه کسری PSS3B به منظور بهبود پایداری سیگنال کوچک سیستم قدرت
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
مکان: 
دانشکده برق و کامپیوتر
تاریخ دفاع: 
1401/06/29
ساعت: 
13:00