امروز

یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳

استاد راهنما: دکتر محمد فرهادی و دکتر بهروز طوسیاساتید داور: دکتر داریوش نظرپور و دکتر فرناز صباحی 

نام دانشجو: 
فرید نقی زاده
عنوان پایان نامه : 
مبدل DC-DC کاهنده تک سوئیچ برای کاربردهای ولتاژ بالا
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
مکان: 
دانشکده برق و کامپیوتر، بلوک3، طبقه 3
تاریخ دفاع: 
1401/06/29
ساعت: 
14:30