امروز

چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳

شرکت توزیع نیروی برق استان در نظر دارد رویداد "ارایه ایده های فناورانه در حوزه مدیریت مصرف برق" را در چهارم اسفند ماه سال جاری برگزار نماید. پوستر رویداد به پیوست می باشد.