امروز

چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳

حفاظت ازشبکه انتقال برای حفظ امنیت و قابلیت اطمینان سیستم قدرت بسیار مهم است. سیستم‌های حفاظت پشتیبان سنتی برای خطوط انتقال عمدتاً مبتنی بر اندازه‌گیری‌های محلی است و به اطلاعات اندازه‌گیری ناحیه گسترده وابسته نیستند و به زمان عملیات طولانی برای هماهنگی نیاز دارد. در نتیجه، حفظ امنیت و پایداری سیستم های قدرت با استفاده از اندازه¬گیری های محلی بسیار دشوار است و مشکلاتی از قبیل تنظیم و هماهنگی دشوار،عدم شناسایی اضافه بار موثر،تاخیر طولانی مدت در عملکرد و غیره  ایجاد می¬کند، که می¬توانند باعث ناپایداری سیستم قدرت شوند. بنابراین ضروری است یک طرح حفاظتی پشتیبان با امنیت و قابلیت پاسخگویی مناسب برای سیستم قدرت ارائه شود که بتواند اکثر مشکلات سیستم حفاظتی سنتی را به خصوص در شبکه های جبران شده سری برطرف کند. در این زمینه پژوهش هایی صورت گرفته و الگوریتم هایی برای حفاظت پشتیبان پیشنهاد شده است ولی به ندرت خطوط جبران شده سری در نظر گرفته شده است. یکی از مشکلات اساسی حفاظت دیستانس شبکه انتقال، اضافه برد یا کاهش برد رله در خطوط جبران شده سری می¬باشد که باعث می¬شود رله اشتباهاً خطاهای خارج از زون حفاظتی خود را به عنوان خطاهای داخل زون تشخیص داده و عمل کند و یا برعکس، خطاهای داخل زون را به عنوان خطای خارج زون تشخیص داده و عمل نکند. در این پایان نامه با بررسی روش های پیشنهادی و مشخص کردن کاستی ها و عیب های این روش ها طرحی برای حفاظت پشتیبان ناحیه گسترده شبکه جبران شده سری مبتنی بر اندازه¬گیری¬های فازور سنکرون بر اساس امپدانس سوپرایمپوز پایلوت (PSI) ارائه می¬شود. در طرح پیشنهادی، PSI به عنوان نسبت مولفه تحمیلی خطا فازور ولتاژ به دست آمده از یک طرف خط به مجموع مولفه¬های تحمیلی خطای فازوری جریان که از هر دو انتهای خط انتقال محافظت شده به دست می‌آید، تعریف می‌شود.عملکرد روش پیشنهادی برای حالت جبران شده سری،حالت بدون جبران،روی سیستم استاندارد 9 باسه به ازای شرایط مختلفی نظیر مقاومت بالای خطا، مکان مختلف وقوع خطا، و شرایط تجاوز بار ارزیابی می¬شود. شبیه سازی طرح پیشنهادی در نرم افزارهای PSCAD/ MATLABانجام شده ونتایج به‌دست‌آمده، امنیت و قابلیت اطمینان طرح حفاظتی پیشنهادی را تأیید می‌کند.

نام دانشجو: 
زهرا رضایی
عنوان پایان نامه : 
طرح جدیدی برای حفاظت پشتیبان ناحیه گسترده شبکه انتقال جبران شده سری
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
مکان: 
-
تاریخ دفاع: 
1401/12/10
ساعت: 
13:00