امروز

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲

دانشکده مهندسی برق، كامپيوتر و فناوري هاي پيشرفته

سمینار گزارش فرصت مطالعاتی

با عنوان:

معماریهای نامتجانس اینترنت اشیا

 ( برش‌بندی شبکه، شبکه‌های حساس به زمان)

 

دکتر صالح یوسفی

گروه کامپیوتر

 

شنبه 26 فروردین- ساعت 14-13

مکان- آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر