امروز

یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲

دانلود فــرمـهـا و آئین نامه ها

 1. فرم درخواست دانشجو
 2. فرم پروژه کارشناسی
 3. فرم درخواست کارآموزی
 4. روال کارآموزی
 5. فرم درخواست اولیه اخذ معرفی با استاد نوبت اول-پس از ثبت نمرات ترم پاییز
 6. روال اخذ معرفی با استاد نوبت اول-پس از ثبت نمرات ترم پاییز
 7. فرم درخواست اولیه اخذ معرفی با استاد نوبت دوم/سوم-پس از ثبت نمرات ترم بهمن/تابستان
 8. روال اخذ معرفی با استاد نوبت دوم/سوم-پس از ثبت نمرات ترم بهمن/تابستان
 9. روال فارغ‌التحصیلی دانشجویان کارشناسی
 10. روال صدور گواهی تدریس اساتید حل تمرین
 11. روال صدور گواهی تدریس اساتید مدعو
 12. فرم حق‌التحقیق پایان‌نامه
 13. روال ارسال مدارک حق التحقیق پایان نامه
 14. فرم تمدید سنوات تحصیلی
 15. روال تمدید سنوات تحصیلی
 16. فرم اعلام مشخصات پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد
 17. روال تصویب پروپوزال کارشناسی‌ارشد
 18. فرم درخواست آزمون جامع
 19. فرم گزارش نمره آزمون جامع
 20. روال برگزاری آزمون جامع
 21. روال ارسال مدارک حق‌الزحمه ممتحن آزمون جامع خارج از دانشگاه
 22. فرم اعلام مشخصات پایان‌نامه دکتری
 23. فرم درخواست دفاع از پروپوزال دکتری
 24. فرم صورتجلسه دفاع از پروپوزال دکتری
 25. روال تصویب پروپوزال دکتری
 26. روال ارسال مدارک حق‌الزحمه استاد داور پروپوزال دکتری خارج از دانشگاه
 27. روال دفاع از پایان‌نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 28. روال فارغ‌التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 29. چک ‌لیست اطلاعات مربوط به تشویق مالی مقالات
 30. روال ارسال مدارک مالی پاداش مقاله
 31. روال تعریف طرح پژوهشی درون دانشگاهی
 32. روال تکمیل گرنت سالانه
 33. روال درخواست ارتقا پایه
 34. روال درخواست تالیف یا ترجمه کتاب
 35. روال درخواست فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت
 36. روال درخواست فرصت مطالعاتی خارج از کشور
 37. روال درخواست هزینه‌کردهای آموزشی، پژوهشی و مصرفی از گرنت
 38. روال درخواست استاد راهنمایی دوم یا مشاوره برای دانشجویان سایر دانشگاه های دولتی
 39. روال درخواست خرید کالا
 40. روال درخواست مرخصی روزانه
 41. روال درخواست جذب دانشجویان پسادکتری
 42. روال جذب سرباز نخبه دانشگاهی - طرح جایگزین خدمت بنیاد نخبگان
 43. قالب برنامه هفتگی (اعضای هیئت علمی و یاوران علمی)
 44. فرم رسید تجهیز آزمایشگاه (یاوران علمی مسئول آزمایشگاه)
 45. روال امانت دادن تجهیزات دانشکده به سایر دانشکده‌ها (یاوران علمی مسئول آزمایشگاه)
 46. راهنمای استفاده از پروژکتورهای دانشکده (اعضای هیئت علمی و یاوران علمی)
 47. راهنمای دانلود نرم افزار Ezcast مخصوص پروژکتورهای دانشکده
 48. شیوه نامه اجرایی آیین نامه و مقررات آموزشی کارشناسی
 49. شیوه نامه اجرایی آیین نامه و مقررات آموزشی کارشناسی ارشد
 50. شیوه نامه اجرایی آیین نامه و مقررات آموزشی دکتری
 51. دستورالعمل و راهنمای نگارش پایان نامه کارشناسی
 52. دستورالعمل نگارش پایان نامه دانشگاه ارومیه ارشد و دکتری